Lehtosen Konepajan hitsaamossa Suomen puhtain ilma

Hitsaamisen yhteydessä syntyy ilmaan paljon epäpuhtauksia ja siksi hitsaamoiden ilmanvaihto on vaativaa niin työntekijöiden kuin ympäristön hyvinvoinnin puolesta. Ilman pitää vaihtua tunnin aikana 2,5-3,5 kertaa hallitilavuuden verran. Kun työpaikalla käytetään koneellista ilmanvaihtoa, on se pidettävä toimintakunnossa ja puhdistettava riittävän usein sillä työntekijöiden terveydelle ei saa aiheutua vaaraa esimerkiksi ilmanvaihtolaitteiston toimintahäiriöiden vuoksi.

Lehtosen Konepajalla hitsaamon puhtaasta ilmasta huolehditaan automatisoiduilla Mastervent Oy:n KRS-THR IV-kojeilla, jotka käyttöönotettiin alkusyksystä. Henkilökunnan palaute on ollut positiivinen ja puhtaan ilman vaikutus työskentelytiloissa on ollut heti havaittavissa. Ilmanvaihdon avulla hallitaan myös ilman lämpötilaa, kosteutta ja ilman liikettä. Tämä tapahtuu tulo- ja poistoilmaa käsittelemällä. Järjestelmän perusideana on syrjäyttävä ilmanjakotapa, jossa poistoilma epäpuhtauksineen imetään pois hitsausalueen yläpuolelta ja tuore ilma tuotetaan sisään lattianrajasta. Poistoilman lämmön talteenotolla ja automaattisella pesujärjestelmällä varustettu ilmanvaihtokojesarja on myös ympäristöystävällinen ratkaisu, josta koituu yritykselle merkittäviä säästöjä samalla kun hitsaamoon varmistetaan Suomen puhtain ilma.

KRS-THR on suunniteltu erityisesti hitsaamojen ja maalaamoiden tarpeisiin ja vuosien käyttökokemukset ovat erittäin onnistuneita. Ilmanvaihtokojeissa ei ole lainkaan suodattimia, joiden vaihdosta ja puhtaudesta olisi erikseen huolehdittava. Lehtosen Konepajalla käytettävä ratkaisu ilmanvaihtoon sisältää tehokkaan erikoisroottorin, joka pidetään puhtaana automaattisella korkeapainepesujärjestelmällä. Poistoilmaa ei suodateta vaan ilmassa olevat epäpuhtaudet jäävät roottorin kiekkoon, josta ne puhdistetaan automatiikan avulla. Pesuvesi johdetaan erityisten altaiden kautta viemäriin. Pyörivä kiekko siirtää lämpöenergian poistoilmasta suoraan tuloilmaan jopa 85% hyötysuhteella. Roottorin suodatuksen lisäksi hitsaushallin tuloilma suodatetaan vielä koko tuloilmakanavan laajuudelta pussisuodattimien avulla.

Järjestelmän suunnittelusta on vastannut Jussi Tani / Taniplan Oy Helsingistä. Projektin käytännön toteutuksesta vastasi K.T.Tähtinen Oy Porista.