Tapaamisiin PulPaper-messuilla osastolla 6p2

LEKO Group osallistuu messuille PulPaper2022, Helsinki 7.-9.6.2022. Erityisesti teemana messuilla on konsernimme oma tuotevalmistus eli Siirtoruuvi Oy:n kuljettimet ja LEKO Fans Oy:n teollisuuspuhaltimet. Osastolla on mahdollisuus neuvotella myös raskaan ja keskiraskaan metalliteollisuuden tarpeista Lehtosen Konepajan ja TK-Vilmetin asiantuntijoiden kanssa.

Siirtoruuvin tuotteisiin kuuluvat kuljetinprosessiratkaisut, vakiomalliset ja asiakasräätälöidyt ruuvikuljettimet, kokonaiset kuljetinruuvipumput, kuljetinruuvit, pystyruuvit, laimennusruuvit, kierukat, ruuvipohjat ja repivät ruuvit.

LEKO Fans on teollisuuden puhallinpalveluiden asiantuntija, joka valmistaa keskipakoispuhaltimia teollisuuden eri aloille. Asiantuntijamme auttavat asiakkaita varmistamaan prosessien toimivuus tarjoamalla myös puhaltimien kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa.

LEKO Group konsernin valmistavan metalliteollisuuden yritykset ovat TK-Vilmet ja Lehtosen Konepaja.
TK-Vilmet on alihankintakonepaja, joka valmistaa kone- ja laiterakenteita sekä komponentteja asiakkaiden tarpeiden mukaan asennusvalmiiksi tuotteiksi tai kokonaisuuksiksi.
Lehtosen Konepaja on järjestelmätoimittaja tuottaen asiakkaan yksilölliset tuotteet valmiiksi tuotteeksi ja koneeksi. Tuotannon osa-alueita ovat järjestelmätoimitukset, koneen runkojen sekä vaativien koneistettavien osien valmistus.

» Pulpaper 2022 kotisivut

LEKO Group - PulPaper 7.-9.6.2022 messuilla