Lisää teknologista osaamista ja resursseja hitsaustyöhön

Lehtosen Konepaja investoi jälleen hitsausteknologian tuottavuuteen ja panostaa määrätietoisesti konekantaansa.
Raskaassa konepajavalmistuksessapitkälle automatisoidut ratkaisut ja hitsausropotit lisäävät teknologista osaamista, jota vaativat asiakastyöt edellyttävät.
Esim. koneen runkovalmistus koostuu tyypillisesti osavalmistuksesta, hitsauksesta, lämpökäsittelystä, koneistuksesta ja pintakäsittelystä.
Erityisesti hitsaus- ja pintakäsittelyosastomme ovat huippuluokkaa ja päätavoitteena on edelleen saada hitsaukseen lisätehoa ja tuottavuutta. Uusi hankintamme onkin jauhekaari hitsaustorni ESAB CaB 460 M, 7×5 M.

Jauhekaari hitsaustorni ESAB CaB 460 M, 7×5 M

Jauhekaari hitsaustorni ESAB CaB 460 M, 7×5 M moninkertaistaa tuotantotehoa, vauhdittaa hitsausta ja parantaa tuotannon läpimenoaikaa. Jauhekaarihitsaustorni lisää tuottavuutta esim. automaattihitsaukseen verrattuna jopa viisinkertaiseksi käsinhitsauksesta puhumattakaan. Robottihitsauksella saadaan tasaista ja hyvää laatua nopeasti sekä kustannustehokkaasti. Erityisesti paksumpien aineiden kohdalla tuottavuus. Jauhekaarihitsauksella on myös merkittävä
turvallisuus- ja ympäristöaspekti, sillä siinä ei synny lämpö- ja valosäteilyä eikä hitsaussavuja.

Jauhekaarihitsauksen etuja:
• Nopeus ja kustannustehokkuus
• Soveltuu suurille ainepaksuuksille
• Soveltuu suurten kappaleiden käsittelyyn
• Varmistaa tasaisen ja hyvän laadun
• Työympäristön kannalta paras hitsausprosessi
• Vapauttaa työntekijän manuaalisesta, fyysisestä hitsauksesta

 

LEKO-Group-alihankintakonepaja-jauhekaari-hitsaustorni-ESAB-CaB-460-M