TK-Vilmet siirtyy öljylämmityksestä lämmön talteenottoon

leko-group-tk-vilmet-lammontalteenotto-2
TK-Vilmetin hitsaushallin lämmöntalteenottojärjestelmän tekninen huone rakennusvaiheessa.

TK-Vilmetillä on käynnissä mittavia investointihankkeita, joilla kasvatetaan tuotannon kapasiteettia ja tehostetaan energian hallintaa. Viimeaikaiset hankinnat kuten modernit Tos Varnsdorf työstökoneet ja Hyundai HA006B hitsausrobottiasema ovat osa yrityksen jatkuvaa kehitystyötä. Merkittävä toimi on öljylämmityksestä luopuminen, joka on osa talouden kestävää elvytystä sekä ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen vastaamista. Hitsaushallin lämmityssaneeraus edustaa uutta teknologiaa ja merkitsee yritykselle taloudellista säästöä ympäristövaikutusten lisäksi.

Konepaja TK-Vilmet uudistaa tuotantoympäristöään

Hankkeeseen saadun energiatuen avulla TK-Vilmetillä toteutettiin energiansäästöön ja tehokkuuteen liittyvä investointi, joka edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa. Uusi ratkaisu öljylämmityksestä luopumiseen on hitsaushallin poistolämmön talteenottojärjestelmä, jonka pilottihanke toteutettiin myös LEKO Group konserniyrityksessä Lehtosen Konepaja. Saadut positiiviset kokemukset järjestelmän käyttöönotosta ja toimivuudesta siirrettiin TK-Vilmetin eduksi ja saneeraus toteutettiin ennätysajassa n. neljässä kuukaudessa. Ilmanvaihdon lämmön talteenotossa poistoilman lämpöenergiaa siirretään takaisin tuloilmaan ja kiinteistön lämmitysjärjestelmään. Näin parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta ja pienennetään ilmanvaihdon aiheuttamaa lämpöhäviötä.

Minimaaliset energiakustannukset ja hyvä ilmanlaatu

Saatujen käyttökokemusten mukaan lämmön talteenotto säästää jopa 70 % energiaa ja lämmitysenergian kulutus vähenee 30–40 %. Minimaalisten energiakustannusten lisäksi ilmanlaatu pysyy äärettömän hyvänä, kuten on voitu todeta Lehtosen Konepajalla. Käytännössä hyödyt huomataan myös siinä, että talvisin lämpö ei karkaa kiinteistöstä ja kesäisin ilmanvaihto on riittävä.TK-Vilmetin hitsaushalliin asennettiin kaksi ilmavaihtokonetta ja järjestelmän käynnistyttyä täyteen tehoonsa se säästi itsensä takaisin jo kuukauden kahden sisällä. Hitsaushalliin tehdyt putkisto- ja laiteasennukset eivät haitanneet tuotantoa vaan se jatkui keskeytymättä tarvittaessa ilta-aikaan ja viikonlopputyönä. Käytöstä poistettu maanpäällinen öljysäiliö toimitettiin tyhjänä metallinkierrätykseen.

leko-group-tk-vilmet-lammontalteenotto-energiatehokas-tekniikka-3
Uusi energiatehokas tekniikka huolehtii lämmityksestä öljylämmityksen sijaan.
leko-group-tk-vilmet-lammontalteenottohanke-Lehtosen-Konepajan-vastaava-uudistus-4
TK-Vilmetin lämmön talteenottohankkeen esimerkkinä oli Lehtosen Konepajan vastaava uudistus, joka säästää jopa 70 % energiaa.

leko-group-tk-vilmet-ilmanvaihto-energiamittarit-4
Saadut säästöt ja järjestelmän hyödyt todennetaan energiamittareiden datasta.

leko-group-tk-vilmet-lammon-talteenottoyksikko-5
Lämmön talteenottoyksiköstä lämmönkeruuneste kulkee lämmönkeruulinjaa pitkin tekniseen tilaan.

 

Sisällöntuotanto JiPS Oy / Raija Sundgrén