Suunnittelu ja konsultointi

Oma insinööriosaaminen ja konsultointipalvelu

Harvoin asiakkaalla on valmiita piirroksia tai suunnitelmia, vaan meidän tehtävämme on käyttää parasta osaamistamme niiden laatimiseen. Emme siis tee vain annettua työtä vaan vastaamme myös kohteen toimivuudesta. Suunnittelun kulmakivi on asiakkaan prosessin ja arvoketjun ymmärtäminen. Perusteellisen taustatyön jälkeen tuloksena on toimiva ja luotettava tuote asiakkaan prosessiin.

Asiantuntijoidemme pitkä kokemus suunnittelussa, rakenteissa ja valmistuksessa on apunasi eri prosesseissasi valmistettavuuden kehittämisessä, suunnitellessasi uusia tuotteita ja järjestelmäsovelluksia, projektinhallinnassa ja avaimet käteen –järjestelmätoimituksissa. Insinöörisuunnittelumme on asiakaslähtöistä, nykyaikaista ja kekseliästä. Suunnittelemme tuotteet aina käyttötarkoitusta, kestävyyttä ja toimivuutta silmälläpitäen.

Tuotesuunnittelu

LEKO Groupin omiin tuotteisiin kuuluu mm. erilaiset ruuvikuljettimet, teollisuuspuhaltimet ja kuljettimet satamiin sekä teollisuuteen. Suunnitteluprosessimme perustuu vahvaan tietotaitoon sekä asiakkaan kanssa käytyyn vuoropuheluun.

Perehdymme asiakkaan materiaalivirtaan ja kokonaisprosessiin. Arvioimme erilaisia toteutustapoja ja laajan osaamisemme perusteella teemme projektisuunnitelman.

Käyttämämme 3D -tekniikka mahdollistaa erilaisia simulointeja ja optimaalisen ratkaisun löytämisen. Standardoidut perusratkaisut, modulaarisuus ja automaation hyödyntäminen nopeuttavat läpimenoa, lyhentävät toimitusaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta.