Toimialat

LEKO Group liiketoiminta-alueet

LEKO Group on kustannustehokas kumppani metalli- ja konepajateollisuuden tarpeisiin eri liiketoiminta-alueilla. Etunamme on kattava verkostoituminen, erikoistuminen, ajanmukaiset tuotanto- ja työstöresurssit sekä valmius yksittäisiin kappaleisiin että suuriin projekteihin. Konserniyritysten välinen yhteistyö mahdollistaa kilpailukyvyn kasvattamisen, materiaali- ja raaka-ainevirran hallitsemisen ja tuotantoprosessin keskeytymättömän kulun esivalmistelusta jälkimarkkinointiin. Tarjoamme mm. kaivannais-, energia- ja offshoreteollisuuden vaatimuksia ja standardeja vastaavan työn laadun ja luotettavat toimitukset. Hyödynnämme toiminnassamme myös erikoisteräksiä, uusinta tekniikkaa ja automaatiota.

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden elinehtoihin kuuluu kustannustehokkaat linjastot ja katkeamattomat tuotantoketjut sekä hygieeniasäädökset täyttävät tuotantotilat ja koneet.

Ruostumattoman teräksen suosio elintarviketeollisuudessa perustuu kestävyyteen, helppoon puhdistettavuuteen, vähäisiin huoltokustannuksiin sekä täydelliseen kierrätettävyyteen. Myös muita materiaaleja kuten erilaisia muovisekoituksia käytetään paljon elintarviketeollisuuden sovelluksissa.

Siirtoruuvi Oy toimittaa tarvittaessa mm. erilaiset linjastokokonaisuudet alusta loppuun suunniteltuina ja elintarviketeollisuuden kriteerit täyttäen. Myös konepaja toimittaa tuotteita teollisuuden alalle, kuten erilaisia koneen osia.

Energiateollisuus

Energiateollisuus on alati kehittyvä ja innovatiivisia ratkaisuja vaativa teollisuuden ala. Tämä teollisuussektori vaatii edistyksellisiä, kustannustehokkaita ja energiatehokkaita ratkaisuja. Tärkeä kriteeri on usein myös ympäristöystävällisyys, sillä energiateollisuudessa ympäristön huomioiminen on osa yritysten toimintaperiaatteita.

Lehtosen Konepajalla on laaja kokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä energiateollisuudesta. Asiakkaamme koostuvat perinteisten energiasovellusten tuottajista kuin uusiutuvien energiamuotojen yrityksistä.

Telakkateollisuus

Risteilyalusten, erikoisalusten, autolauttojen ja jäänmurtajien valmistuksella on Suomessa pitkä historia. Telakkateollisuuden sijaan usein puhutaan meriteollisuudesta, mikä kertoo laivanrakennuksen muutoksesta suurista telakkayhtiöistä verkostoituneeksi liiketoiminnaksi, jossa käytetään paljon alihankintaa ja kokonaistoimittajia. Siirtoruuvin tuotteita ovat mm.kuljetinlinjastot, joiden avulla voidaan esim. laivoista purettu bulk-tavara siirtää suuriin kasoihin kauemmas laiturista.

Kaivosteollisuus

Tuloksellinen kaivostoiminta edellyttää jatkuvia investointeja koneistokapasiteettiin. Kaivostoiminta asettaa kovat vaatimukset kalustolle; massat ovat suuria, työstettävät materiaalit vaativat erinomaista kulutuksenkestoa ja toiminnallisuus pitää olla taattu hankalissakin paikoissa. Tarvittaessa uutta kalustoa ja vara-osia täytyy toimittaa nopealla aikataululla.

Lehtosen Konepaja on menestyksekkäästi työskennellyt erilaisten kaivosteollisuuden yritysten kanssa jo pitkään ja tuntee sektorin konepajatarpeet erinomaisesti.

Infrastruktuuri

Tämä varsin laaja teollisuuden ala vaikuttaa suoraan koko yhteiskunnan toimivuuteen. Yhden osa-alueen heikkous vaikuttaa koko muuhun ketjuun, joten alihankkijoilta sekä muilta toimijoilta edellytetääntäsmällisyyttä, tarkkuutta sekä modernia osaamista.

Lehtosen Konepaja konserniin kuuluva Siirtoruuvi Oy on rakennetun infrastruktuurin asiantuntija palvellen mm. jätevesilaitoksia.

Meriteollisuus

Merellä kestävyys ja turvallisuus ovat avainasemassa; ääriolosuhteissa on kestettävä jopa vuosikymmeniä joten laatu ja luotettavuus ovat alihankkijoiden tärkeimpiä kriteereitä. Merellä nopeus, kestävyys ja kantokyky ovat valttia, näiden saavuttamiseksi tarvitaan kehittyneitä ratkaisuja ja uusinta teknologiaa soveltavia tuotteita.

Lehtosen Konepaja on toiminut meriteollisuuden parissa perustamisvuosistaan lähtien. Tarjoamme asiakkaillemme huippuluokan tietotaitoa ja kattavaa kokemusta alan vaatimuksista. Toimitamme sektorille mm. erilaisia akseleita, komponentteja, koteloita ja laippoja.

Kiertotalous

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Jätettä ei synny, jos tuotteet ja palvelut suunnitellaan niin, että ne kyetään käyttämään uudelleen, uudelleenvalmistamaan tai kierrättämään uusiomateriaaliksi. Uudistavan suunnittelun tueksi Siirtoruuvi Oy valmistaa ja asentaa kuljettimia ja suppiloita irtotavaran siirtämiseen. Bio- ja jätelaitokset ja mm. kemian teollisuus hyödyntää myös Siirtoruuvin siirtoratkaisuja.

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus on laaja teollisuuden ala, joka tuottaa sekä raaka-aineita muille teollisuuden aloille että valmiita lopputuotteita. Yleisesti kemianteollisuuden ydinalueet liittyvät metsäteollisuuteen, maatalouteen, rakentamiseen, elektroniikkateollisuuteen, elintarvikehuoltoon sekä ympäristötuotteisiin. Uusimpana ydinalueena on biotekniikka.

Kemianteollisuus vaatii mittatarkkoja ja yksilöityjä tuoteratkaisuja, joiden materiaalit on usein säädetty vastaamaan korkeimpiakin määräyksiä. Lehtonen tuottaa palveluita aina asiakaskohtaisesti ja pyrkii tuotteissaan maksimoimaan asiakkaan tuotannon kapasiteetin.

Offshoreteollisuus

Offshore on kasvava teollisuudenala, kasvu tuo mukanaan tiukempia laatuvaatimuksia, kilpailua sekä yksilöidympiä tuoteratkaisuja. Offshore -projektit ovat tyypillisesti vaativia ja ainutkertaisia hankkeita, joiden suunnittelu ja toteutus on tehtävä erityisen huolella. Rajalliset huoltomahdollisuudet merellä sekä vaativat sääolosuhteet kuten kova pakkanen tuovat lisähaasteita projekteihin. Käytännössä kokemus, hyvä materiaalituntemus sekä ammattimainen tuotesuunnittelu ovat välttämättömiä.

Vahvoja offshore yrityksiämme ovat esimerkiksi propulsio- ja moottoriteknologioihin erikoistuneet Wärtsilä, Kongsberg Maritime Finland Oy, ABB Oy ja Steerprop.

Prosessiteollisuus

Alan tuotteet ovat tärkeä osa arkipäiväämme ja hyvinvointiamme. Esimerkiksi polttoaineet, kosmetiikka, paperit, kartongit, pakkaukset, sahaustuotteet, lääkkeet, monet rakennusaineet ja muovit kuuluvat prosessiteollisuuden tuotteisiin.

Puhuttaessa arkipäivän esineistä ja materiaaleista, tuotanto- ja kustannustehokkuus nousevat avainasemaan. Tästä syystä myös prosessiteollisuuden alihankkijoilla nämä vaatimukset korostuvat. Lehtosella vastataan prosessiteollisuuden haasteisiin kestävillä materiaaleilla, suunnitelmallisuudella sekä logistisilla toimintamalleilla.

Paperi- ja selluteollisuus

Paperi- ja selluteollisuus on yksi Suomen suurimpia vientialoja 8,2 miljardin euron vientituloillaan (2013). Paperin käytön vähentyessä keksitään jatkuvasti uusia innovaatisia tapoja käyttää esim. sellua. Sekä nykyiset että nämä mahdolliset tulevat uudet valmistusprosessit vaativat nykyaikaista teknologiaa. Varsinkin paperiteollisuudessa prosessit ovat pitkälle automatisoituja ja suuri osa työtehtävistä on erilaisia valvontatehtäviä. Riskitilanteiden ja tuotannon seisokkien minimoimiseksi oikeat alihankkijat ja luotettavat työstökoneet ovat avainasemassa.

Lehtosen Konepajan yksi suurimmista asiakkaista on Valmet Flow Control Oy, joka on keskittynyt mm. massa- ja paperiteollisuuden teknologiaratkaisuihin.

Metalliteollisuus

Lehtonen toimii alihankkijana ja sopimusvalmistajana useille kansainvälisesti merkittäville metalli- ja teknologiateollisuuden vientiyrityksille. Valmistamme asiakkaan piirrosten mukaisia tuotteita osavalmistuksena ja kokonaistoimituksena sekä vaihealihankintana koneistaen asiakkaan omia aihioita.

Metallialan asiakkaamme edellyttävät siistiä työnjälkeä, kustannustehokkuutta ja käytännöllisyyttä. Usein myös tyylikäs ulkonäkö on vaatimuslistalla. Lehtonen tarjoaa ratkaisuksi asiantuntevan ja tarkan työvoimansa, joka kykenee vastaamaan niin ulkonäöllisiin kuin toiminnallisiin vaatimuksiin. Konekantamme on moderni ja kapasiteettimme riittää suurtenkin kappaleiden valmistukseen.