Lehtosen Konepaja hyötykäyttää älykästä aurinkosähköä

Lehtosen Konepaja on edelläkävijä hitsauksen tarvitseman energian tuottamisessa

Lehtosen Konepaja pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja pienentämään ympäristökuormitusta. Investoimme mm. aurinkoenergiaan, jolloin kiinteistöt tuottavat osan käyttämästään sähköstä itse. Uuden 2500 m2 levytyö- ja hitsaushallin katolle asennettiin mittavat 112 kpl aurinkopaneelia, mikä on merkittävä panostus konepajan energiansäästötavoitteissa. Mittavalla investoinnilla aurinkovoimalaan tuotetaan itse jopa puolet vuoden hitsausprosessin sähköntarpeesta

– Kannattavaksi investoinnin tekee mm. ostosähkön korvaaminen omatuotannolla kesäkaudella, jolloin rakennuksessa kuluu eniten sähköä ilmastointiin ja tuotantotilan jäähdytykseen. Aurinkosähkön älykkäillä ratkaisuilla saamme säästöjä sekä sähkönsiirrossa että energiassa, mikä edesauttaa tuotannon ja kulutuksen tasapainoilua, kertoo toimitusjohtaja Erkki Lehtonen.

– Olemme tyytyväisiä tähänastisiin tuloksiin. Ympäristöajattelu vaatii jatkuvaa kehittymistä ja siksi olemme osaltamme mukana Suomen energia- ja ilmastotrategian mukaisissa toimissa saavuttaa EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, jatkaa Lehtonen.

Aurinkosähkön periaate

Aurinkosähkö hyödyntää auringosta tulevaa säteilyenergiaa. Kun säteilyhiukkaset osuvat aurinkokennoihin, ne luovuttavat energiansa kennojen materiaalissa oleville elektroneille, jotka muodostavat sähkövirran aurinkokennojen virtajohtimiin. Rinnan tai sarjaan kytketyt kennot muodostavat aurinkopaneelin, jonka avulla saadaan halutun suuruinen jännite ja virta. Oikein mitoitettu ja asennettu järjestelmä pystyy hyödyntämään säteilyenergiaa tehokkaasti tuottaen siitä sähkö- tai lämpöenergiaa.

Aurinkoenergia on niin sanottua uusiutuvaa energiaa, ja sen tuotannosta syntyy päästöjä ja jätettä vain laitteiden valmistuksessa ja kierrätyksessä. Aurinkoenergian tuotanto perustuu valon määrään, joten käytännössä Suomessa aurinkoenergiaa on keskikesällä saatavilla reilusti enemmän kuin Keski-Euroopassa, mutta talvea kohden aurinkoenergian saatavuus laskee. Vuositasolla aurinkoenergian määrä per neliömetri on Keski-Suomessa noin 900 kWh.