Siirtoruuvilta poikkeuksellisen suuri kuljetinruuvi sellutehtaaseen

Tämä ulkomaiselle asiakkaalle sellutehtaaseen toimitettu kuljetinruuvi oli halkaisijaltaan poikkeuksellisen iso, ruuvin kokonaispainokin oli 9300 kg. Akseliputki vuorattiin Duplex-levyllä, samoin kierteet valmistettiin 12 mm Duplexista. Turvallista kuljetusta varten valmistettiin myös erillinen kuljetusalusta metallista. Tyypillisesti valmistusprosessin perustana on asiakkaan lähtötietokuva, jonka mukaan Siirtoruuvi suunnittelee ja valmistaa asiakkaalle oikein mitoitetun ja tarpeeseen soveltuvan tuotteen. Materiaalihankintoineen valmistusaika on aina tapauskohtainen mutta keskimääräisesti se kestää n. 4 kk.

Siirtoruuvi toimittaa sellu- ja paperiteollisuuteen myös repiviä ruuvikuljettimia, ruuvikuljettimia vaaka- ja pystysuuntaiseen materiaalin siirtoon, laimennukseen, erotteluun, pesuun, annosteluun sekä erilaisiaerikois-/yhdistelmäruuvikuljettimia asiakkaan moninaiseen prosessitarpeeseen. Sellu ja paperiteollisuudessa ruuvikuljettimia tarvitaan eri prosessivaiheissa kuten teollisten jätevesien käsittely, sellun valmistus, kuljetus ja kuivaus. Käyttökohteena on myös tärkin ja sivutuotteiden valmistus, puumassan, hakkeen, purun sekä kierrätysmateriaalien käsittely.