Ekotekoja LEKO Groupissa

Lehtosen Konepaja on vahvasti mukana edistämässä energian tehokasta käyttöä ja toteuttamassa kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Tj Erkki Lehtonen luotsaa Lehtosen Konepajaa ja koko LEKO Group konsernia kohti tätä tavoitetta ja hänen mukaansa mahdollisuudet siihen ovat olemassa. ” Uusilla käyttötottumuksilla, tekoälyllä ja energiaa säästävillä laitteilla voidaan vaikuttaa niin teollisuuden kuin kotitalouksien energiankulutukseen merkittävästi. Investoinnit mm. hukkalämmön talteenottoon ja uusien energiamuotojen kehittämiseen säästävät tulevaisuudessa valtavat määrät sähköä”, vakuuttaa Erkki Lehtonen. Yksi esimerkki yrityksen osallistumisesta ilmastotalkoisiin on se, että konepajan hitsaus tehdään suurelta osin aurinkosähköllä ja lämmitys kaukolämmöllä.

Energiatehokkuus on vahva kilpailuvaltti

Lehtosen Konepajalla siisteys ja järjestelmällisyys on kunnia-asia. Kierrätys on arkipäivää ja jätteiden lajitteluun henkilökuntaa opastetaan jo työhön perehdyttämisjaksolla. Järjestys ulottuu yksittäisten työkalujen ja -välineiden käyttöön ja säilytykseen. ”Olemme mittaroineet konepajalla omaa toimintaamme ja systemaattisesti pyrkineet puuttumaan epäkohtiin. Energiasäästö ja kiertotalous ovat kiinteä osa yrityksen ympäristöstrategiaa. Tehostamalla työtapoja, kehittämällä työolosuhteita sekä panostamalla logistiikkaan ja yleiseen järjestykseen työskentelemme joka päivä kokonaistaloudellisesti”, kertoo Erkki Lehtonen. Investoinneilla ja nykytekniikalla on säästetty valtava määrä sähköä ja lämpöä. Energiatalkoissa on saavutettu myös taloudellisia säästöjä, mikä merkitsee kilpailuvalttia teknologiateollisuuden alalla.